BOBEK - realizácia stavebných objektov spol. s r.o.